25 jaar Buurtvereniging Noorder-Es

                                             Binden en verbinden

 Beste buurtgenoten,

Voor u ligt de speciale jubileumeditie van het Esblattie. Meerdere leden en oud-leden blikken hierin terug op 25 jaar Buurtvereniging Noorder-Es.

Binden en verbinden, dat is wat onze buurtvereniging doet.

25 Jaar een buurtvereniging is geweldig. Ooit opgericht door een groepje buurtgenoten, waarvan er nu nog een aantal lid zijn. Het is bijzonder, een zo bloeiende vereniging in deze tijd, waarin veel verenigingen klagen over terugloop van het aantal leden, groeit onze club nog steeds. De afgelopen maanden hebben we nog 14 nieuwe adressen in onze buurt als lid mogen verwelkomen. We hopen dat zij zich net zo verbonden gaan voelen als u allen.

Het jubileum hebben we de afgelopen maand op verschillende manieren met jong en oud gevierd.

Onder grote belangstelling was er op 30 mei een zeer geslaagd feest in de feesttent op de Mensinge brink, waar we veel buurtgenoten mochten ontmoeten.  Zie verderop een verslag.

Op zaterdag 6 juni vertrok er een volle bus met jeugdige leden naar het Drouwenerzand. Ook nu waren de weergoden ons goed gezind en werd er volop genoten. Ook hiervan vindt u een verslag, gemaakt door een deelnemer.

Onze aller jongste spruiten gingen,voor de terugkomst van de bus, uit hun dak op een springkussen op de brink en genoten van limonade en ijs.

Al met al kunnen we, mede door uw belangstelling, terug kijken op een fantastische viering van dit lustrum.

Wij wensen u allen een heerlijke zomer toe en hopen u in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten bij onze activiteiten, waarvan er in dit Esblattie alweer een aantal staan aangekondigd.

Betty Eefting