Agenda

2019  ;  Noteer in de agenda:

16 decKerst bloemenschikken
11 januari 2020Nieuwjaarsbijeenkomst
18 maart 2020Algemene Ledenvergadering
Vrijdagavond niets te doen?

Data klaverjasavonden (hier klikken)

Maandelijks wordt er geklaverjast met een enthousiaste groep. Dit is op donderdagen (meestal de laatste van de maand) van 19.30 tot ongeveer 23.00/23.30 uur in wijkcentrum De Ludinge. U bent van harte welkom om mee te spelen. Eindresultaat Klaverjascompetitie 2019.
Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur.

Jeu de boules

Op onderstaande zaterdagen om 10.00 uur wordt jeu de boules gespeeld op de Mensingebrink. U bent van harte welkom om mee te spelen, opgave vooraf is niet nodig. Contactpersoon mevr. Elise de Vries, tel. 4096580.

3 augustus, 7 september en 28 september – Stratentoernooi

Data oudpapier (hier klikken)

Programma Mozaiek 2019-2020