Data klaverjasavonden

Onder voorbehoud.

Maandelijks wordt er geklaverjast met een enthousiaste groep. Dit is op  donderdagen (meestal de laatste van de maand) van 19.30 tot ongeveer 23.00/23.30 uur in het wijkcentrum De Ludinge. U bent van harte welkom om mee te spelen.

Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur.

30 september 27 januari 2022    
28  oktober 24 februari 2022    
25 november 31 maart    2022    
23 december 28 april      2022