Data oudpapier 2021

11 Januari 2021Handboogvereniging15 maartobs De Schuthoek
18 januari 2021obs De Schuthoek19 aprilobs De Schuthoek
1 februari 2021Handboogvereniging 17 meiobs De Schuthoek
15 februari 2021obs De Schuthoek21 juniobs De Schuthoek

Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is gestopt met de oud papierinzameling met de kraakperswagen op zaterdagmorgen. Dit i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren.