Data oudpapier 2021

4 okt.Handboogvereniging
25 okt. ( 4e maandag)obs DE SCHUTHOEK1 nov.Handboogvereniging
15 nov.obs DE SCHUTHOEK6 dec.Handboogvereniging
20 dec.obs DE SCHUTHOEK3 jan. 2022Handboogvereniging
17 jan. 2022obs DE SCHUTHOEK7 feb. 2022Handboogvereniging
21 febr. 2022obs DE SCHUTHOEK7 mrt. 2022Handboogvereniging
21 mrt 2022obs DE SCHUTHOEK
18 apr. 2022obs DE SCHUTHOEK
16 mei 2022obs DE SCHUTHOEK
20 juni 2022obs DE SCHUTHOEK

Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is gestopt met de oud papierinzameling met de kraakperswagen op zaterdagmorgen. Dit i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren.