Data oudpapier 2021

19 aprilobs De Schuthoek7 juniHandboogvereniging
3 meiHandboogvereniging 21 juniobs De Schuthoek
17 meiobs De Schuthoek5 juliHandboogvereniging

Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is gestopt met de oud papierinzameling met de kraakperswagen op zaterdagmorgen. Dit i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren.