Data oudpapier 2022

7 febr 2022Handboog Vereniging7 mrt 2022Handboog Vereniging
21 mrt 2022obs DE SCHUTHOEK4 apr 2022Handboog Vereniging
18 apr. 2022obs DE SCHUTHOEK2 mei 2022Handboog Vereniging
16 mei 2022obs DE SCHUTHOEK7 juni 2022Handboog Vereniging
20 juni 2022obs DE SCHUTHOEK4 juli 2022Handboog Vereniging
1 aug. 2022Handboog Vereniging5 septHandboog Vereniging
3 okt. 2022Handboog Vereniging7 nov.Handboog Vereniging
6 dec. 2022Handboog Vereniging2 jan. 2023Handboog Vereniging

Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor is gestopt met de oud papierinzameling met de kraakperswagen op zaterdagmorgen. Dit i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere beperkingen Als alternatief kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren.