Zonnepanelen

Zonnepanelen op het net
Na afloop van de ALV had het bestuur Gerrit Scharrenberg uitgenodigd om een lezing te houden met als thema: Uitdaging inpassing Zonnepanelen in het netwerk.

Geïntroduceerd werd Gerrit Scharrenberg van de RENDO.

De RENDO is netbeheerder in de omgeving van Meppel en Hoogeveen, zoals ENEXIS dat is in Zuidlaren. Zowaar voor menigeen een zwaar onderwerp. Wanneer Gerrit zijn verhaal begint, stelt hij als volgende vraag: “Moet een netwerkbedrijf altijd de mogelijkheid bieden energie terug te leveren op het netwerk van RENDO of ENEXIS?” Van oudsher waren dit nutbedrijven, al mogen we dit nu niet meer zo noemen. Later komt Gerrit hierop terug.

Wanneer Gerrit verder gaat met zijn verhaal begint bij menigeen de gedachten te komen dat we straks te horen krijgen dat het beter zou zijn om geen zonnepanelen op het dak te leggen. Gelukkig voor een ieder die zonnepanelen op het dak heeft liggen gaat het die kant niet op.

E r wordt uitgelegd wat het probleem is bij de netbeheerder. De Netbeheerder is gehouden aan een netcode. De spanning die geleverd wordt is 230V. Deze mag + en/of – 10% afwijken. Dit houdt in dat de spanning altijd tussen 207V en 253V moet liggen voordat de netbeheerder in actie hoeft te komen.

Problemen doen zich voor in buitengebieden. Vroeger, toen er nog geen eigen opwekking was, daalde de spanning op het eind van de kabel soms tot onder de 207V. Dan moest de netbeheerder iets doen. Dikkere kabels leggen, transformatorstation plaatsen bijvoorbeeld. Wanneer je nu op het eind van de kabel een eigen opwekking hebt met zonnepanelen, kan het zo zijn dat de spanning op het eind van het net juist te hoog is. Dit wordt aan de hand van een grafiek getoond. Wanneer de spanning bij de opwekking te hoog is, valt de omvormer uit en wordt er geen spanning meer opgewekt. Deze situatie doet zich voor bij gunstige omstandigheden. Een verbruiker heeft dan soms een nadeel door niet te kunnen leveren.

Gerrit geeft aan dat zonneparken het beste gesitueerd kunnen worden op de plaats waar het gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij industrie. Wat we zien is dat veel overcapaciteit aan energie van zonnepanelen juist in het buitengebied is. Dat vergt veel investering voor de netbeheerder.

Als voorbeeld geeft Gerrit een voorval van een klant die door uitval van de omvormer een nadeel heeft van €299. De oorzaak is dat de spanning boven de 253V komt. De netbeheerder is nu verplicht hiervoor maatregelen te nemen. De te nemen maatregelen vergen een investering van €220.000. Deze kosten komen geheel voor rekening van de netbeheerder. Een ieder kan begrijpen dat dit uiteindelijk in de kostprijs alle klanten zal komen.

Na dit voorbeeld stelt Gerrit nogmaals de vraag van het begin: “Moet een netwerkbedrijf altijd de mogelijkheid bieden energie terug te leveren op het netwerk van RENDO of ENEXIS?” Een ieder mag zijn mening hierover hebben.

Voor dergelijke problemen worden een aantal oplossingen aangedragen voor de korte termijn en de lange termijn.

Korte termijn oplossingen zijn: het stroomnet aanpassen, opslag (tijdelijke oplossing), niks doen en maatschappelijke discussie aangaan, aansluiting bij aangrenzende netbeheerder aansluiten.

Voor de lange termijn: netaanpassingen, dialoog aangaan met politiek, slimme netwerken, opslagtechnieken (lokaal en centraal), studies (Universiteit en Hogescholen).

Ondanks alles is Gerrit voorstander van het plaatsen van zonnepanelen. Het zou ook een goede investering zijn. Wanneer je geld op de bank hebt staan krijg je misschien 0,5% rendement op je geld. Wanneer je een bedrag besteedt aan zonnepanelen kan je een rendement krijgen van 7 tot 10 %.

Wanneer je hierbij gelijk de slimme meter laat plaatsen, kan je gelijk zien hoeveel je daadwerkelijk hebt terug geleverd aan de netbeheerder. Het geeft mij altijd weer een mooi gevoel.

Al met al een moeilijk thema voor de meeste bewoners van onze wijk, al was de algemene indruk van mij dat men het wel interessant vond.

Wim Visser